πάνθηκτος

-ον, Μ
(για ξίφος) ο πολύ οξύς, πάρα πολύ ακονισμένος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < παν-* + -θηκτος (< θήγω «ακονίζω»), πρβλ. νεό-θηκτος].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.